[Βιβλιοκριτική] Λαλαγιάννη, Βασιλική, Οδοιπορικά γυναικών στην Ανατολή

Part of : Δια-κείμενα ; No.10, 2008, pages 303-306

Issue:
Pages:
303-306
Section Title:
Βιβλιοκριτική
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
φεμινισμός
Notes:
Βασιλική Λαλαγιάννη, Οδοιπορικά γυναικών στην Ανατολή, Αθήνα, εκδ. Ροές/Δοκίμια, 1997, 263 σ., ISBN 978-960-283-263-9