[Βιβλιοκριτική] Steiciuc, Elena-Brândusa; Ramarosa, Liliane (avant-propos), La francophonie au féminin

Part of : Δια-κείμενα ; No.10, 2008, pages 322-324

Issue:
Pages:
322-324
Section Title:
Βιβλιοκριτική
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
γαλλική γλώσσα , γαλλική λογοτεχνία
Notes:
Elena-Brandusa Steiciuc, La Francophonie au féminin, Avant-propos de Liliane Ramarosoa, Iasi, Universitas XXI, 2007, 142 p. ISBN 978- 973-7889-59-1