Αυτονομία και αλληλεγγύη : η υπέρβαση της ανεξαρτησίας σε μια κοινωνία ισονομίας

Part of : Εθνολογία : περιοδική έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Εθνολογίας ; Vol.10, No.1-2, 2002, pages 25-48

Issue:
Pages:
25-48
Parallel Title:
Autonomy and solidarity : transcending indepedence in an egalitarian society
Author:
Abstract:
Το «σύνδρομο ατομικής αυτονομίας» είναι χαρακτηριστικό πολλών κοινωνιών κυνηγών-τροφοσνλλεκτών. Το φαινόμενο αποδίδεται συνήθως στην ανάγκη άμεσης κατανάλωσης των αγαθών και επομένως στην αδυναμία συσσώρευσης αγαθών και εξουσίας. Οι Μπούχιντ του Μιντόρο των Φιλιππινών, παρά την αγροτική τους οικονομία, διακατέχονται από το ίδιο σύνδρομο. Ο έλεγχος των οικονομικών πόρων και η συσσώρευση των αγαθών εμποδίζεται εδώ από την οργάνωση και την ιδεολογία της συγγένειας που υπαγορεύει τη διανομή τους. Ο θεσμός επιτηρείται από τα προγονικά πνεύματα, και οι κυρώσεις για μη συμβατή συμπεριφορά δεν επιβάλλονται ποτέ από την κοινωνία των ζώντων αλλά από την κοινωνία των νεκρών. Οι ζωντανοί διατηρούν έτσι την αμοιβαία ανεξαρτησία τους.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει βιβλιογραφία