Από τη θρησκευτική μειονότητα στην πολιτική ομάδα : οι Μαρωνίτες της Κύπρου

Part of : Εθνολογία : περιοδική έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Εθνολογίας ; Vol.10, No.1-2, 2002, pages 99-127

Issue:
Pages:
99-127
Parallel Title:
From the religious minority to the political group : the Maronites of Cyprus
Author:
Abstract:
Στην παρούσα μελέτη θα ασχοληθούμε με τη διαχείριση πολιτισμικών - θρησκευτικών διαφορών που δημιουργούν προβλήματα ταυτότητας και οδηγούν σε πολιτικής φύσεως ενέργειες και στρατηγικές. Ως ομάδα έρευνας επιλέχθηκαν οι Μαρωνίτες της Κύπρου, μια θρησκευτική ομάδα της οποίας η παρουσία στο νησί αριθμεί περίπου 11 αιώνες ζωή. Η επιτόπια έρευνα έγινε στη Λευκωσία, όπου βρίσκεται και το μεγαλύτερο μέρος τους και διήρκεσε από τον Νοέμβριο του 2002 έως και τον Απρίλιο του 2003 και στο κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου, όπου βρίσκονται τα μαρωνίτικα χωριά από τις 23 Απριλίου 2003 έως και τα τέλη Ιουνίου 2003. Η υπόθεση εργασίας βασίστηκε στα λόγια του Leach (1954): «Πολιτική ονομάζεται ο συνεχής αγώνας ατόμων που ενώνονται μεταξύ τους και χρησιμοποιούν τακτικές και στρατηγικές για να επιτύχουν στόχους προς όφελος της ομάδας στην οποία ανήκουν. Κάθε κοινωνική και πολιτισμική αλλαγή είναι αγώνας για την εξουσία». Σκοπός λοιπόν αυτής της ανακοίνωσης είναι η τεκμηρίωση δραστηριοτήτων που δηλώνουν πολιτική συμπεριφορά, δηλαδή η προβολή αιτημάτων και η ικανοποίησή τους, καθώς και ο συνεχής και επαναληπτικός τους χαρακτήρας, μέσα από τη συλλογή δεδομένων που να τεκμηριώνουν τέτοιες δραστηριότητες (Lemieux 1967). Στόχος μας είναι επίσης να καταδείξουμε τα κριτήρια των επιλογών, ώστε να υλοποιηθούν οι πολιτικοί στόχοι.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Η μελέτη αυτή αποτελεί ανάπτυγμα της ομότιτλης ανακοίνωσης που παρουσιάστηκε στο Διεθνές Συνέδριο «Κοινωνία και Ετερότητα», Αθήνα, Μάιος 2003., Περιέχει βιβλιογραφία