Αλβανοί μετανάστες στην Ελλάδα : ταυτότητα και θρησκευτική ετερότητα

Part of : Εθνολογία : περιοδική έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Εθνολογίας ; Vol.10, No.1-2, 2002, pages 161-173

Issue:
Pages:
161-173
Parallel Title:
Albanian immigrants in Greece : identity and religious difference
Author:
Abstract:
Με βάση μία σειρά συνεντεύξεων με Αλβανούς μετανάστες στην Ελλάδα προσεγγίζεται το ζήτημα της θρησκευτικής ετερότητας στο πλαίσιο της γενικότερης διαχείρισης της ταυτότητάς τους, που υπαγορεύεται από τις περιστάσεις μιας απεγνωσμένης αρχικά εξόδου από τη χώρα τους και μιας αγωνιώδους αναζήτησης καινούργιας τύχης στην Ελλάδα, όπου αναπτύσσουν με το χρόνο συγκεκριμένες στρατηγικές επιβίωσης. Δίνεται έμφαση στον ίδιο το λόγο των μεταναστών με την παράθεση σχετικά εκτενών αποσπασμάτων από τις αφηγήσεις τους.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
μετανάστες, εθνική ταυτότητα, Ελλάς
Notes:
Η έρευνα στην οποία στηρίζεται το παρόν άρθρο πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος των Πανεπιστημίων Πατρών και Ιωαννίνων με τίτλο «Οι επιπτώσεις της εγκατάστασης και απασχόλησης του ξένου εργατικού δυναμικού στην ελληνική ύπαιθρο» (2000-2002). Επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος ήταν ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών X. Κασίμης, ενώ την ερευνητική ομάδα αποτελούσαν ο αν. καθηγητής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Β. Νιτσιάκος, η ερευνήτρια του ΕΚΚΕ Ε. Ζα- κοπούλου και ο λέκτορας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Α. Παπαδόπουλος. Επιστημονικοί συνεργάτες του προγράμματος ήταν επίσης οι υποψήφιοι διδάκτορες Μ. Φώκου, Κ. Μάντζος και X. Κασίμη. Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Γεωργίας.