Φυσικό περιβάλλον και στρατηγικές διαχείρισης του κοπαδιού στα Δερβενοχώρια (Βοιωτία)

Part of : Εθνολογία : περιοδική έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Εθνολογίας ; Vol.9, No.1, 2001, pages 7-29

Issue:
Pages:
7-29
Parallel Title:
Environnement naturel et stratégies de gestion du troupeau dans les Dervenochoria (en Boetie)
Author:
Abstract:
Αντικείμενο της παρούσας εργασίας αποτελεί η διερεύνηση των σχέσεων ανάμεσα στο φυσικό περιβάλλον και την κοινωνία, θέμα που απασχολεί την ανθρωπολογία από τα μέσα του 20ού αιώνα (πολιτισμική οικολογία, πολιτισμικός υλισμός, (νέο)μαρξισμός κ.ά.). Ως εθνογραφικό παράδειγμα εξετάζεται η κτηνοτροφία στα Δερβενοχώρια (Βοιωτία), μέσα από το οποίο μελετούνται: (α) οι τρόποι που η συγκεκριμένη κοινωνία επιλέγει να χρησιμοποιήσει προκειμένου να καταστήσει το φυσικό περιβάλλον ωφέλιμο προς αυτήν, (β) οι στρατηγικές διαχείρισης της κτηνοτροφίας και (γ) οι αλλαγές που έχουν σήμερα επέλθει.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
περιβαλλοντική κοινωνιολογία, κτηνοτροφία , Βοιωτία
Notes:
Αφιερωμένο στον Παναγιώτη και την Ελένη Γεώργα από την Πύλη, Η έρευνα για τη συγγραφή της εργασίας αυτής πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών με θέμα «Ο γάμος στους κτηνοτρόφους: στρατηγικές και σύμβολα». Μια πρώτη ανακοίνωση έγινε στο Δ' Διεθνές Συνέδριο Βοιωτικών Μελετών (9-12 Σεπτεμβρίου 2000).Ευχαριστίες στον συνάδελφο Λευτέρη Αλεξάκη για τις γόνιμες συζητήσεις και για τις καίριες παρατηρήσεις και υποδείξεις του γι’ αυτή την εργασία. Επίσης εκφράζονται ευχαριστίεςσ τη συνάδελφο Ελένη Κοβάνη για τις πρώτες βιβλιογραφικές κατευθύνσεις στα ζητήματα της πολιτισμικής οικολογίας., Περιέχει χάρτη