Όψεις της οικονομίας της Κύπρου στην ύστερη περίοδο της οθωμανικής κυριαρχίας : οι εκθέσεις (1843-1849) του βρετανού προξένου Niven Κεrr (1817-1857)

Part of : Εγνατία ; No.15, 2011, pages 139-163

Issue:
Pages:
139-163
Section Title:
Ιστορία
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει πίνακες