Εθνοτικές ομάδες, πόλεμος και ιστορική μνήμη στους Έλληνες Βλάχους του Κεφαλόβρυσου (Μετζιτιέ) Πωγωνίου

Part of : Εθνολογία : περιοδική έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Εθνολογίας ; Vol.9, No.1, 2001, pages 137-166

Issue:
Pages:
137-166
Parallel Title:
Ethnic groups, war and historical memory of the Greek Vlachs in Kefalovrysso (Metzitie) at Pogoni
Author:
Abstract:
Στη μελέτη εξετάζεται η αντίληψη της ιστορίας και των ιστορικών γεγονότων από μια ομάδα ημινομάδων κτηνοτροφών, τους Βλάχους τον Κεφαλόβρυσον Πωγωνίον στην Ήπειρο. Αναλύονται οι έννοιες του κυκλικού και γραμμικού ή ευθύγραμμου χρόνου, η προφορικότητα της μνήμης καθώς και η αντίληψη ενός τραυματικού γεγονότος τον Β ' Παγκοσμίου Πολέμου: το κάψιμο τον χωριού τους και αριθμού συγχωριανών τους από τους Γερμανούς. Η προσέγγιση συσχετίζεται με το ιεραρχικό σύστημα των εθνοτικών ομάδων της περιοχής, όπως είχε μορφοποιηθεί την περίοδο εκείνη.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
ταυτότητα της ομάδας, πόλεμος
Notes:
Περιέχει βιβλιογραφία