Προσεγγίσεις στη λειτουργία του χιούμορ στην παραδοσιακή κοινωνία : το παράδειγμα της κοινότητας Μονοδενδρίου στο Ζαγόρι

Part of : Εθνολογία : περιοδική έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Εθνολογίας ; Vol.9, No.1, 2001, pages 277-303

Issue:
Pages:
277-303
Parallel Title:
Approaches in the function of humor in traditional society : the example of Monodendri, a typical community of Zagori
Author:
Abstract:
Το άρθρο ασχολείται με το χιούμορ μιας τυπικής κοινότητας του Ζαγορίου, του Μονοδενδρίου, με βάση τις ευτράπελες διηγήσεις που καταγράφηκαν κατά την επιτόπια έρευνα. Παρουσιάζονται συνοπτικά οι βασικότερες θεωρίες για το χιούμορ, γίνεται μια επίσης συνοπτική παρουσίαση του υλικού και επιχειρείται μια ερμηνευτική προσέγγισή του, μέσα από τη σύνθεση τόσο των θεωρητικών δεδομένων όσο και εκείνων που προκύπτουν από την ιδιαίτερη ιστορική πορεία της περιοχής. Η σύνθεση αυτή επιτρέπει να διερευνηθεί συνολικότερα το χιούμορ της συγκεκριμένης κοινότητας/περιοχής, καθώς δίνεται έμφαση και στα κοινωνικά συμφραζό- μενα που το παράγουν και ως ένα βαθμό το εξηγούν. Στο πλαίσιο αυτό το άρθρο ασχολείται ιδιαίτερα με το άσεμνο στοιχείο, που είναι κυρίαρχο στο μεγαλύτερο μέρος του υλικού.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
αναψυχή
Notes:
Το κείμενο αυτό αποτελεί συντομευμένη μορφή ενός εκτενέστερου κειμένου με τίτλο Ευτράπελες διηγήσεις από το Μονοδένδρι Ζαγορίου. Η λειτουργία τον άσεμνου χιούμορ, που κατατέθηκε ως δευτερεύουσα μεταπτυχιακή διατριβή το 1995 στον Τομέα Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας και Λαογραφίας του Ιστορικού - Αρχαιολογικού Τμήματος της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., Περιέχει βιβλιογραφία