Αρχαία Κερύνεια : νεότερες έρευνες

Part of : Αρχαιολογικά ανάλεκτα εξ Αθηνών ; Vol.35-38, 2002, pages 129-148

Issue:
Pages:
129-148
Parallel Title:
Ancient Kerynia : recent research
Section Title:
Αρχαιολογικά χρονικά
Author:
Abstract:
The ruins of ancient Kerynia, a city in Ai- gialeia, are preserved on the Vouni Hill, to the north of the village of Mamousia, between the valleys of the rivers Kerynitis and Vouraikos in eastern Achaia. The site lies at a height of 753 m. in a naturally defended position. The visible remains of the fortified city date mainly from the Hellenistic period, at which Kerynia flourished. Architectural remains of a sanctuary of the Archaic and Classical periods are preserved on Prophitis Ilias, 900 m. to the north-east of the city. In recent years, the VI Ephorate of Prehistoric and Classical Antiquities has begun work on cleaning the archaeological site, as part of the“Restoration and Enhancement of Ancient Kerynia” project, funded by the Third Community Support Framework. This work has brought to light important evidence for the topography of the city and its monuments: the fortification walls, the theatre, the large public building at the centre of the walled city, and the two temples on Prophitis Ilias. The continuation of the work on the archaeological site, and the systematic investigation of the sanctuary on Prophitis Ilias in the future will undoubtedly make a contribution to solving problems connected with the phases of the city and the dating of its monuments.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Αχαΐα
Notes:
Μια πρώτη μορφή του άρθρου αυτού παρουσιάστηκε από την υπογράφουσα στο Borsa Mediterranea dei Turismo Archeologico, που πραγματοποιήθηκε στο Paestum στις 6-9 Νοεμβρίου 2003 με τίτλο «New Research at Ancient Keryneia», Περιέχει εικόνες και σχέδια