Μυκηναϊκό νεκροταφείο στο λόφο Φούρεσι του δήμου των Γλυκών Νερών Αττικής

Part of : Αρχαιολογικά ανάλεκτα εξ Αθηνών ; Vol.XXXII-XXXIV, 1999, pages 55-70

Issue:
Pages:
55-70
Parallel Title:
A mycenaean cemetery on the Fouresi hill at Glyka Nera, Attica
Section Title:
Αρχαιολογικά χρονικά
Author:
Abstract:
A hitherto unknown Mycenaean cemetery came to light on the east slope of the Fouresi hill in the Municipality of Glyka Nera, not far from the bridge at Stavros, during work on the erection of a house on the S. Voryllas plot at the comer of Mesolongiou and Nikopoleos Streets. Two chamber tombs and four pit graves - that is, all the graves inside the plot - were investigated, and another chamber (?) tomb was located that appears to be huge and will be investigated shortly.Fairly rich offerings were found in all the graves, outstanding amongst them being two terracotta figurines of kourotrophoi (fig. 4) and, most notably, two groups of three figures each consisting of two conjoined Φ-type female figures carrying a smaller, similar figure on their shoulders. Such groups, of course, are very rare. In addition to these were found several female Φ- and Ψ-type female figurines. The vases found were also notable, and date the graves to the LH IIIA-B period.There are indications that the recently discovered cemetery extends outside the bounds of the Voryllas plot, and it is therefore clear that it belongs to a nearby settlement that will have been of some importance. No theory can yet be advanced as to its name, though this settlement probably fell within the territory of Mycenaean Pailene nearby.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
τάφοι, μυκηναϊκή εποχή, Αττική
Notes:
Περιέχει εικόνες και σχέδια