Δύο πορτρέτα της εποχής των Σεβήρων από εργαστήριο της Θεσσαλονίκης

Part of : Εγνατία ; No.6, 2001, pages 239-251

Issue:
Pages:
239-251
Parallel Title:
Zwei porträts der Severerzeit aus einer werkstatt Thessalonikis
Section Title:
Μελέτες
Author:
Abstract:
Das männliche Porträt aus Thessaloniki im Archäologischen Museum in Thessaloniki Inv. 855, das als Elagabal identifiziert wurde, ist in Wirklichkeit ein Privatporträt dieser Zeit, das dem zweiten Typus des Kaisers folgt. Es zeigt charakteristische Ähnlichkeiten mit dem Porträt einer jungen Frau im Archäologischen Museum in Sofia Inv. 5544, ebenfalls aus Thessaloniki, das bis heute in spätantoninische bzw. frlihseverische Zeit datiert wird. Die enge stilistische und physiognomische Ähnlichkeit mit dem männlichen Kopf 855 führt uns zu einer Datierung auch des weiblichen Kopfes in die Zeit Elagabals, d. h. um 220 n. Chr. Außerdem kann man mit großer Wahrscheinlichkeit die Herkunft beider Werke aus derselben Werkstatt von Thessaloniki annehmen.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει εικόνες