Εντυπώσεις από μια αρχαιολογική εκδρομή στη Μικρά Ασία (Ιούνιος 2000)

Part of : Εγνατία ; No.6, 2001, pages 317-351

Issue:
Pages:
317-351
Section Title:
Χρονικά
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Μία συντομότερη μορφή του κειμένου ανακοινώθηκε στο Στ ' Πανελλήνιο Συνέδριο για τον Ελληνισμό της Μικρός Ασίας (Θεσσαλονίκη, 26-28/11/2000) και σε ημερίδα της Ε.Λ.Μ.Ε. Νομού Καστοριάς για το Μικρασιατικό Ελληνισμό (Καστοριά, 17/2/2001). Για ορισμένες χρήσιμες υποδείξεις η συγγραφέας ευχαριστεί την αναπληρώτρια καθηγήτρια Β. Schmidt-Δούνα., Περιέχει εικόνες, χάρτες και βιβλιογραφία