Δύο νέα τρίμορφα μυκηναϊκά ειδώλια

Part of : Αρχαιολογικά ανάλεκτα εξ Αθηνών ; Vol.XXXII-XXXIV, 1999, pages 141-148

Issue:
Pages:
141-148
Parallel Title:
Two new mycenaean terracotta three-figured groups
Section Title:
Σύμμεικτα
Author:
Abstract:
Two three-figured groups were placed in the same child’s burial in a shaft grave of the cemetery at Glyka Nera, in the Stavros area, Attica. They can be assigned to the 14th or the beginning of the 13th century BC.Up to now only two examples of three-figured groups have been known. They came from two chamber tombs at Alyki Voula (Attica) and Mycenae and may belong to a child’s burial. They represent two types according to the position of the central figurine. In the Alyki example, this figurine is standing slightly higher than the other two, of Phi type, and it seems as if embracing and protecting them. In the Mycenae group, the central figurine, of which only the lower part of the body was preserved, is sitting on the shoulders of the other two, also of Phi type.The two new finds from the Glyka Nera cemetery represent the same types with some minor differences. In the group with the three standing figurines a horizontal cylindrical bar unites the columnar stems of the Phi type figurines. In the other group the central figurine, which has been perfectly preserved, is rendered in a rather naturalistic way, with arms of strip type. It wears a polos, made in an openwork technique and has its hands on the heads of the other two.These new groups, being offerings to the same dead child, indicate that each of them, according to its type, had a special use and purpose. Furthermore, this new evidence, confirms that Mycenaean Attica was a source of unusual pieces and there were active centres of figurine production.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
μυκηναϊκή εποχή
Notes:
Περιέχει εικόνες