Μια άγνωστη κοπή της κρητικής πόλης Τάνου

Part of : Αρχαιολογικά ανάλεκτα εξ Αθηνών ; Vol.XXXII-XXXIV, 1999, pages 235-236

Issue:
Pages:
235-236
Parallel Title:
An unknown coin type of the ancient cretan city of Tanos
Section Title:
Σύμμεικτα
Author:
Abstract:
A bronze coin has been handed over to Museum of Sitia. On the obverse is a representation of the head of Zeus and on the reverse a trotting horse is depicted with the inscription -NAT (TAN retrograde) -ΙΤΩΝ. This is a hitherto unknown design 9 Στ. Σπανάκη, Ανέκδοτος κατάλογος των 100 πόλεων της Κρήτης, ΚρητΧρον ΙΑ' (1957), σ. 277 κ.ε. Ρ. Faure, La Crète aux cent villes, ΚρητΧρον ΙΓ (1959), σ.171 κ.ε. Ελπ. Νικολουδάκη, Περιγραφή και κατάλογοι των 100 πόλεων της Κρήτης, Αμάλθεια 41 (1979), σ. 363 κ.ε.· 42 (1980), σ. 37 κ.ε.· 43-44 (1980), σ. 143 κ.ε.· 45(1980), σ. 224 κ.ε. of coin minted by the ancient Cretan city- state Tanos which is known only from references in texts of ancient writers and the publication of a small group of coins which show designs and emblems bearing no relationship with this new minting type.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
νομίσματα
Notes:
Περιέχει εικόνες