Ιερά μονή Παναγίας Χρυσοσπηλιώτισσας : πρώτη παρουσίαση του ζωγραφικού διακόσμου του καθολικού της μονής

Part of : Αρχαιολογικά ανάλεκτα εξ Αθηνών ; Vol.XXXII-XXXIV, 1999, pages 251-262

Issue:
Pages:
251-262
Parallel Title:
The Chrysospiliotissa monastery : first publication of the painted decoration of the katholikon
Section Title:
Σύμμεικτα
Author:
Abstract:
The Chrysospiliotissa Monastery is located at the village of Gourgiana in the prefecture of Arta. All that survives today is the katholikon, which honours the Birth of the Virgin. Is of the Athonite type, with a nar- thex added later. The church was inaugurated in 1665, according to the evidence of an inscription, and was painted in 1801. The painted decoration is preserved in relatively good condition. It includes eucharistie scenes, scenes from the life, miracles and Passion of Christ, scenes from the cycle of the Virgin, the Praises, enriched by a number of other scenes rare in the iconography of monumentsin the prefecture of Arta: Christ at the age of twelve amongst his teachers, Christ at Emmaus, the expulsion of the merchants from the temple and the Akathistos Hymn.Despite the fact that the iconographie programme is a rich one, the rendering of the subjects is spare and betrays a painter probably of rural origins and with limited artistic training. The important ensemble of paintings in the Chrysospilotissa Monastery is set in the context of the intensive artistic activity in the prefecture of Arta in the 17th century, which was supported by the economic and commercial growth of the region.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
ζωγραφική, Άρτα
Notes:
Περιέχει εικόνες και βιβλιογραφία