[Βιβλιοκριτική] Pavis, Patrice; Kruger, Loren (trans.), Theatre at the crossroads of culture

Part of : Παράβασις : επιστημονικό περιοδικό Τμήματος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστημίου Αθηνών ; Vol.2, No.1, 1998, pages 260-264
PDF
Ccbyncnd

Issue:
Pages:
260-264
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Patrice Pavis, Theatre at the Crossroads of Culture.Translated by Loren Kruger, London/New York, Routledge 1992. Σελ. VII, 219.