[Βιβλιοκριτική] Ροδαρέλλης, Σ.; Ξένιος, Ν., Diccionario de terminos teatrales, Λεξικό θεατρικών όρων, Dictionnaire de terminologie théâtrale, Dictionary theatre

Part of : Παράβασις : επιστημονικό περιοδικό Τμήματος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστημίου Αθηνών ; Vol.7, No.1, 2006, pages 466-469
PDF
Ccbyncnd

Issue:
Pages:
466-469
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Σ. Ροδαρέλλης - Ν. Ξένιος Diccionario de terminos teatrales, Λεξικό θεατρικών όρων, Dictionnaire de terminologie théâtrale, Dictionary theatre, Αθήνα, Iaspis 2002, χωρίς σελιδαρίθμηση, ISBN 960-7895-21-5.