[Βιβλιοκριτική] Taylor, George, The French Revolution and the London Stage 1789-1805

Part of : Παράβασις : επιστημονικό περιοδικό Τμήματος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστημίου Αθηνών ; Vol.6, No.1, 2005, pages 438-440
PDF
Ccbyncnd

Issue:
Pages:
438-440
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Subject:
Subject (LC):
Notes:
George Taylor The French Revolution and the London Stage 1789-1805, Cambridge University Press 2002, σ. X+263,1 εικ., ISBN 0-521-63052-5.