Διτοπική μεταγαμήλια εγκατάσταση και προίκα σε μια νησιωτική κοινότητα : Κέα Κυκλάδων

Part of : Εθνολογία : περιοδική έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Εθνολογίας ; Vol.5, No.1-2, 1996, pages 5-68

Issue:
Pages:
5-68
Parallel Title:
Bilocal post-marriage residence and dowry in an island community : Kea of Cyclades
Author:
Abstract:
Στη μελέτη εξετάζεται η διτοπική μεταγαμήλια εγκατάσταση στη νήσο Κέα με βάση τα προικοσύμφωνα, τις προικοδωρεές και τα άλλα συμβόλαια που συνδέονται με το γάμο καθώς και πληροφορίες από πολύμηνη επιτόπια έρευνα. Σύμφωνα με τα στοιχεία οι κόρες προικοδοτούνται με οικίες στη Χώρα (αστικό οικισμό) και οι γιοι με αγροκατοικίες στην ύπαιθρο. Επικρατεί η αρχή της υπερμοιρίας στις προικοδοτήσεις και τις προικοδωρεές για την πρωτότοκη κόρη και τον πρωτότοκο γιο. Τα υστερότοκα παιδιά παίρνουν μικρότερα μερίδια και πάντως δεν αποκληρώνονται εξολοκλήρου.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
ήθη και έθιμα, Κυκλάδες
Notes:
Διευρυμένη και επεξεργασμένη μορφή σύντομης εισήγησης που παρουσιάστηκε στο Σεμινάριο της Σύρου «Νέες έρευνες για τη δομή και την οργάνωση της οικογένειας. Ιστορική δημογραφία - Ιστορική Ανθρωπολογία - Κοινωνιολογία» (Ερμούπολη, 4-5 Ιουλίου 1997), Περιέχει σχέδια, πίνακες και βιβλιογραφία