[Βιβλιοκριτική] Drettaw, Georges, Aspects Pontiques

Part of : Εθνολογία : περιοδική έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Εθνολογίας ; Vol.5, No.1-2, 1996, pages 227-228

Issue:
Pages:
227-228
Section Title:
Βιβλιοκρισίες- Βιβλιοπαρουσιάσεις
Author:
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Ελλάς
Notes:
Georges Drettas, Aspects Pontiques, ARP, Association de recherches pluridisciplinaires. Publié avec le concours du Centre National du Livre, Paris 1997, σχ. 8", σσ. 789 (χάρτες, διαγράμματα εντός και εκτός κειμένου, βιβλιογραφία, ευρετήριο).