[Βιβλιοκριτική] Herzfeld, Michael, Cultural Intimacy: Social Poetics in the Nation-State

Part of : Εθνολογία : περιοδική έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Εθνολογίας ; Vol.5, No.1-2, 1996, pages 228-231

Issue:
Pages:
228-231
Section Title:
Βιβλιοκρισίες- Βιβλιοπαρουσιάσεις
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Ελλάς
Notes:
Michael Herzfeld, Cultural Intimacy: Social Poetics in the Nation-State. Routledge, Νέα Υόρκη και Λονδίνο, 1997, σσ. 226 (βιβλιογραφία, ευρετήριο)