Παρατηρώντας εικονοστάσια : θεωρητικές και μεθοδολογικές προϋποθέσεις για μια εθνογραφία των επαρχιακών δρόμων

Part of : Εθνολογία : περιοδική έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Εθνολογίας ; Vol.13, No.1, 2007, pages 49-80

Issue:
Pages:
49-80
Parallel Title:
Observing icon-stands : theoretical and methodological presuppositions for an ethnography of the provincial roads
Author:
Abstract:
Στο κείμενο αυτό επιχειρείται η διατύπωση μιας υπόθεσης εργασίας σύμφωνα με την οποία τα εικονοστάσια των επαρχιακών δρόμων μπορούν να αποτελέσουν μια αποτελεσματική αιχμή για την προσέγγιση των επαρχιακών δρόμων ως εθνογραφικού πεδίου. Βασικοί άξονες για μια τέτοια προσέγγιση είναι η ανάδειξη της ιστορικότητας του τοπίου, η επαλήθευση της αμφισημίας και της «πολυτοπικότητας» που διακρίνουν τον επαρχιακό δρόμο και επιπλέον η ένταξή του ως πεδίου στη συζήτηση για τη σχέση ανάμεσα στο προνεωτερικό, το νεωτερικό και το μετανεωτερικό στοιχείο. Το εμπειρικό υλικό που τροφοδοτεί αυτό το κείμενο προέρχεται από επιτόπια έρευνα στον επαρχιακό δρόμο Ιωαννίνων-Κοζάνης, ένα πεδίο που παρουσιάζει ιδιαιτερότητες ως δρόμος, αλλά ταυτόχρονα είναι και πλούσιο σε χρήση, επομένως και σε νοήματα.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Ήπειρος, χώρος, τόπος, τοπίο, εθνογραφία, παρατήρηση, σημειωτική προσέγγιση, εικονοστάσια, συλλογική μνήμη, «τοπία άμυνας» (landscapes of defense), θρησκευτικός τουρισμός, «δημόσια τέχνη» (public art), πολυτοπικότητα (multilocality), έθος (habitus)
Notes:
Περιέχει εικόνες και βιβλιογραφία