"Άσματα" και τραγούδια : προβλήματα έκδοσης των δημοτικών τραγουδιών

Part of : Εθνολογία : περιοδική έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Εθνολογίας ; Vol.1, No.1, 1992, pages 143-165

Issue:
Pages:
143-165
Parallel Title:
Une problematique sur l’ edition des chansons populaires grecques
Author:
Abstract:
La chanson populaire en tant que création artistique collective par excellence, a toujours été indissolublement liée à l’ensemble de la vie sociale. En Grèce, Γ oral demeure la «langue» principale de diffusion du savoir collectif et de reproduction des formes de Γ art traditionnel, malgré toute modernisation et ceci presque jusqu’à la Seconde Guerre mondiale. Parmi les moyens d’expression orale de la civilisation populaire, la chanson demeure presque jusqu’ à nos jours, le moyen plus vivant et le plus fonctionnel - donc le plus souple et le plus propre à s’ adapter.Ainsi, la Grèce pourrait offrir une occasion unique au chercheur qui voudrait étudier les chansons populaires in vivo dans leur milieu naturel, et qui voudrait découvrir leur valeur globale et la manière dont elles fonctionnent non seulement en tant que moyen d’expression de la mentalité et de Γ idéologie populaires, mais aussi comme code de communication au sein du milieu social qui les produit et les reproduit, les conserve et les fait évoluer en les adaptant au système des valeurs collectives en vigueur selon le cas. Cependant Γ importance d’une telle entreprise a tardé à être reconnue.Les chansons populaires grecques ont été «découvertes» au début du 19e siècle, pas par les Grecs asservis bien sûr, mais par les philhellènes européens, au sein du climat général de formation de la conscience nationale, qui se développait parallèlement au courant du romantisme.Les folkloristes grecs ont de leur côté considéré les chansons comme un trésor linguistique exemplaire et, également, comme un pont reliant le présent au glorieux passé. Leur importance se fonde alors sur la possibilité qu’elles offrent de remonter à la tradition byzantine et classique et, par conséquent, sur Γ apport qu’elles représentent pour démontrer la continuité historique de la race et de l’unité nationale.Même, si l’on se lance dans des recherches sur P origine lointaine des chansons à travers les siècles, les modalités et les raisons de leur survie, les circonstances de leur création, bref, tout ce qu’on peut appeler la vie de chaque chanson, laisse les folkloristes même grecs, même alors que le 20e siècle s’ est déjà bien avancé, complètement indifférents. Mais Γ approche des chansons hors de leur contexte - approche qu’on a si longtemps et dans la majorité des cas pratiquée - ainsi que leur publication selon les méthodes de la science littéraire, ne peuvent que manquer des vraies dimensions de la chanson populaire. Même si on est obligé d’accepter que depuis une vingtaine d’années, on assiste à une approche différente de la chanson, il s’ agit quand même d' efforts qui restent plutôt au niveau des analyses et des propositions théoriques. On est encore loin d'une recherche systématique sur le terrain, organisée sur une base nationale qui, seule, pourrait remplir les lacunes et compléter, autant que possible, tout ce qui manque dans nos connaissances d’ aujourd’ hui. Une telle recherche doit être entreprise immédiatement pour rattraper le retard constaté.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Το άρθρο προέρχεται από ομιλία που έγινε στην Εταιρεία Μελέτης του Νέου Ελληνισμού «Μνημών» στις 18.3.1985. Στην αρχική μορφή της ανακοίνωσης έγιναν ορισμένες προσθήκες που αφορούν κυρίως μεταγενέστερες σχετικές βασικές μελέτες