Κατασκευή ξύλινου κόθρου (ζεύγλας) : εθνοαρχαιολογική και πειραματική προσέγγιση

Part of : Εθνολογία : περιοδική έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Εθνολογίας ; Vol.8, No.1, 2000, pages 15-43

Issue:
Pages:
15-43
Parallel Title:
Fabrication d’encolures en bois : approche ethnoarcheologique et experimentale
Author:
Abstract:
Ο κόθρος ή ζεύγλα υπήρξε και συνεχίζει να είναι σε μερικές περιοχές της Ελλάδας διακριτικό αλλά βασικό στοιχείο ενός κοπαδιού αιγοπροβάτων. Σκοπός του ήταν να συγκρατεί τα κουδούνια που φορούσαν οι βοσκοί στα κοπάδια τους. Κατασκευασμένοι από τους ίδιους, από διάφορα διαθέσιμα ξύλα που επέλεγαν, πελεκούσαν και λύγιζαν προσεκτικά, οι κόθροι προτιμήθηκαν από τα δερμάτινα λουριά διότι συνέβαλλαν στην παραγωγή καλύτερου ήχου. Η κατασκευή τους αποτελεί μια από τις καλύτερες αποδείξεις για το μεράκι των παραδοσιακών κοινωνιών, αφού η βελτίωση αυτή του ήχου δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη μεγαλύτερη αποδοτικότητα των ζώων. Στο πλαίσιο της μελέτης αυτής καταγράφονται οι μαρτυρίες ανθρώπων που ασχολήθηκαν με την κατασκευή κόθρων, παρουσιάζονται τα πορίσματα της πειραματικής αναπαραγωγής των αντικειμένων αυτών και, τέλος, εξετάζεται το ενδεχόμενο ύπαρξής τους κατά την αρχαιότητα.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
παραδοσιακά επαγγέλματα, αγροτική κοινωνία
Notes:
Περιέχει εικόνες και βιβλιογραφία