Χορευτικά σχήματα της Κρήτης στην «ύστατη ώρα τους»

Part of : Εθνολογία : περιοδική έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Εθνολογίας ; Vol.8, No.1, 2000, pages 85-107

Issue:
Pages:
85-107
Parallel Title:
Dancing forms of Crete at their last moment
Author:
Abstract:
Η ιδεολογική κατασκευή της χορευτικής παράδοσης σε πανελλήνιο και τοπικό επίπεδο έχει την τάση να προσανατολίζεται σε μια πολιτισμική περιχαράκωση με ελληνοκεντρικές προδιαθέσεις, παραγνωρίζοντας το δημιουργικό διάλογο των χορευτικών μορφών με τον κοινωνικό και φυσικό περίγυρο καθώς και την επαφή με άλλες εθνοτοπικές ομάδες. Η μελέτη αυτή, προσεγγίζοντας το χορό ως ενσώματη πρακτική όπου τα κοινωνικά και πολιτικά ταξινομικά σχήματα εμπεδώνονται και αναπλάθονται (σωματική έξη - μνήμη) επιχειρεί να δείξει μέσα από την ανάλυση της χορευτικής παράδοσης της Κρήτης την αντίφαση ανάμεσα στη συμβολική ρητορική της τοπικότητας - που συμφωνεί με την επίσημη ιδεολογία του έθνους-κράτος - και τη βιωμένη έμπρακτη εκφορά της. Τα δεδομένα προέρχονται από επιτόπια έρευνα (παρατήρηση, συμμετοχή, συνέντευξη) και η επεξεργασία του υλικού στηρίζεται σ’ ένα σύνολο θεωρητικών προτάσεων και αναλυτικών τεχνικών, από τους χώρους της εθνολογίας και της χορολογίας.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει βιβλιογραφία και διαγράμματα