Εθνολογικές και πολιτισμικές συνάφειες και αντιθέσεις στα δημοτικά τραγούδια της Θράκης : το παράδειγμα της ερωτικής ανομίας

Part of : Εθνολογία : περιοδική έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Εθνολογίας ; Vol.8, No.1, 2000, pages 109-127

Issue:
Pages:
109-127
Parallel Title:
Ethnic and cultural relations and oppositions in Thracian folksongs : the example of love anomy
Author:
Abstract:
Στόχος της μελέτης είναι να διερευνήσει αν και σε ποιο βαθμό ο λαϊκός πολιτισμός, ιδίως τα δημοτικά τραγούδια, αποτυπώνει την ετερότητα. Η έρευνα περιορίζεται στα ερωτικά τραγούδια ή παραλογές της Θράκης, τα οποία εκλαμβάνονται ως ανήκοντα στην κατηγορία της ερωτικής ανομίας, όταν αναφέρονται σε έρωτες και γόμους ανάμεσα σε άτομα διαφορετικής εθνολογικής, θρησκευτικής και πολιτισμικής προέλευσης. Επιλέγονται τραγούδια θρακιώτικα, δημοσιευμένα σε συλλογές. Κριτήριο στην αρχειακή έρευνα αποτέλεσε η ύπαρξη της ερωτικής ανομίας. Έτσι, στην παρούσα μελέτη διερευνάται το θέμα μέσα από τις ερωτικές σχέσεις Ρωμιό- πουλου - Βουλγάρας, χριστιανόπουλου - Εβραιοπούλας και Ρωμιοπούλας - Τουρκόπουλου. Διαπιστώνεται ότι οι εθνοτικές ομάδες χρησιμοποιούν τη λαϊκή λογοτεχνία για την ενίσχυση της ταυτότητάς τους και επομένως για την επιβίωσή τους.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
δημοτικά τραγούδια, Θράκη