Σύγκρουση και τελετουργία : η κοσμολογία της επιθετικότητας στους Μπούχιντ του αρχιπελάγους των Φιλιππινών

Part of : Εθνολογία : περιοδική έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Εθνολογίας ; Vol.8, No.1, 2000, pages 221-248

Issue:
Pages:
221-248
Parallel Title:
Conflict and ritual : the conception of the aggression among the Buhid of the Philippine archipelago
Author:
Abstract:
Οι Μπούχιντ-Μάνγκιαν τον αρχιπελάγους των Φιλιππίνων, μια φυλή με αμφιπλευρική οργάνωση συγγένειας, χαρακτηρίζονται από μεγάλη συστολή στη συμπεριφορά και από άρνηση της βίας και της χειραγώγησης της δράσης τον άλλον. Παρά ταύτα, μέσω της κοσμολογίας των κακών πνευμάτων λάμπανγκ έρχονται και οι Μπούχιντ-Μάνγκιαν σε επαφή με την επιθετικότητα, προβάλλοντας επάνω τους τα δικά τους βίαια συναισθήματα. Η λύση των εκάστοτε συγκρούσεων και των κοινωνικών αντιφάσεων που αυτές εμπεριέχουν επέρχεται τελετουργικά: το ιδανικό των κοινωνικών σχέσεων αναπαράγεται με δημόσια συζήτηση της διένεξης, καταβολή αποζημίωσης και θυσία ζώου που ακολουθείται από κοινό δείπνο.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει εικόνες και βιβλιογραφία