Ανασκαφή Αρχοντικού 1994 (Τομέας Β)

Part of : Εγνατία ; No.5, 1995, pages 283-295

Issue:
Pages:
283-295
Section Title:
Χρονικά
Author:
Abstract:
Στην ανατολική πλαγιά της τούμπας του Αρχοντικού και στην επίπεδη κορυφή της, επικεντροϊθηκε και κατά το 1994 η έρευνα του προϊστορικού τομέα (τομέας Β) για να συνεχιστεί η διερεύνηση των φάσεων της Εποχής του Χαλκού που ήρθαν στο φως κατά την ανασκαφική περίοδο 1993 και που χαρακτηρίζονται: α) από την παρουσία λιθόκτιστων κατασκευιόν και εγχάρακτης κεραμικής και β) από πασσαλόπηκτα οικήματα.Η ανασκαφή του 1994 μας επέστρεψε να κάνουμε τις ακόλουθες παρατηρήσεις: α) Ιδιαίτερα σημαντικό είναι στο επίπεδο της κορυφής της τούμπας το στρώμα με τις λιθόκτιστες κατασκευές που χαρακτηρίζεται από εγχάρακτη κεραμική με πλούσιο θεματολόγιο και η οποία μπορεί να παραλληλιστεί με κεραμική από το Αξιοχώρι, την Καλίνδρια και το Περιβολάκι που ο Heurtley τοποθετεί στη λεγόμενη Μέση Εποχή του Χαλκού. Ένα δείγμα χρονολόγησης με C14 χρονολογεί τη φάση 2118-1937 π.Χ. β) Η οικιστική φάση με τα πασσαλόπηκτα σπίτια στην ανατολική πλαγιά της τούμπας είναι πρωι- μότερη και χρονολογήσεις με C14 έδωσαν 2199-2135, 2275-2139 και 2196- 2050 π.Χ. Τα κλειστά σύνολα αγγείων που εντοπίστηκαν εδώ είναι ιδιαίτερα σημαντικά για τη μελέτη της κεραμικής του στρώματος αυτού. Πρόκειται για αγγεία τεφρά χωρίς διακόσμηση με χαρακτηριστικό σχήμα τον αμφορίσκο με τις υπερυψωμένες λαβές. Στο στρώμα αυτό σημαντική ήταν και η ανεύρεση της παιδικής ταφής μέσα σε αγγείο, πολύτιμη για τη μελέτη των ταφικών εθίμων της φάσης αυτής.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Θερμές ευχαριστίες σε όσους βοήθησαν στην πραγματοποίηση της ανασκαφής: Το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, τη ΙΖ' Εφορεία - και ιδιαίτερα τον κ. Π. Χρυσοστόμου -, τον τοπογράφο κ. I. Γκάτζιο, τον κ. Α. Βάργκας, την κ. Σ. Βαλαμώτη και τους στενούς συνεργάτες της ανασκαφής Ε. Τσαγγαράκη, Α. Μποβολή, Ε. Στεφανή και Ν. Μερούση και την πτυχιούχο του τμήματός Κ. Γκλίβα., Περιέχει εικόνες και σχήματα