Σύγχρονοι προβληματισμοί στην έρευνα του χορού : ανθρωπολογία του χορού ή και εθνο-«χορολογία»;

Part of : Εθνολογία : περιοδική έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Εθνολογίας ; Vol.12, No.1, 2006, pages 173-191

Issue:
Pages:
173-191
Parallel Title:
Current perspectives on dance research : anthropology of dance or ethno-“choreology” ?
Author:
Abstract:
Η μελέτη αυτή επιχειρεί να αναδείξει μέσα από μια κριτική σκοπιά την προβληματική που διέπει τη μελέτη του χορού με αναφορά σε τρεις από τις κυρίαρχες τάσεις ή σχολές γνωστές ως «ανθρωπολογία του χορού», «εθνοχορολογία» και «εθνολογία». Η διαφορετική οπτική που διέ- πει αυτούς τους επί μέρους επιστημονικούς κλάδους διερευνάται με αναφορά στην ιδεολογική αφετηρία τους καθώς και στον επηρεασμό τους από διαφορετικούς επιστημονικούς χώρους που συνέβαλλαν και στη χρήση αντίστοιχων αναλυτικών εργαλείων και τεχνικών. Αν και η εναλλακτική χρήση των τριών προσεγγίσεων αφήνει να διαφανεί κάποια σχετική ρευστότητα, η οποία ενδέχεται να προέρχεται από μια επιφανειακή προσπέλαση της μέχρι σήμερα ερευνητικής πρακτικής, μια βαθύτερη ματιά στην ερευνητική πρακτική των μελετητών των τριών συγχρονικών προσεγγίσεων φέρνει στο φως τους διαφορετικούς στόχους και μεθόδους τους. Η κριτική αυτή παράθεση, με βάση τη σχετική επιχειρηματολογία που αναπτύσσεται, εστιάζεται στη διαφορετική έμφαση που δίνεται με βάση τη σχέση πομπός - μήνυμα με ενδεχόμενο τη σύγκλιση μεθόδων και πρακτικών ως προς τη σχέση μήνυμα - δέκτης στο πλαίσιο των θεωριών της πρόσληψης.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
χορευτική φόρμα, σημασιολογία χορού, χορευτική δομή, ανθρωπολογία του χορού, εθνοχορολογία