Τοπικά τραγούδια της Πυλάρου Κεφαλονιάς και κοινωνικό περιβάλλον

Part of : Εθνολογία : περιοδική έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Εθνολογίας ; Vol.12, No.1, 2006, pages 193-220

Issue:
Pages:
193-220
Parallel Title:
Topical songs of the region ‘pilaros’ of Kefalonia and social setting
Author:
Abstract:
Σκοπός της μελέτης είναι να εξετάσει τη κοινωνική διάσταση των δημοτικών τραγουδιών σε ποιο βαθμό είναι συνδεδεμένα με την καθημερινή ζωή των ανθρώπων, λειτουργούν ως μέσο έκφρασης και επικοινωνίας και αποδίδουν στοιχεία των κοινωνικών σχέσεων. Η έρευνα αφορά τα τοπικά (χορευτικά) τραγούδια της περιοχής Πυλάρου της Κεφαλονιάς και αποτυπώνει κοινωνικά δεδομένα περίπου από τις αρχές του 20ού αιώνα μέχρι σήμερα, έτσι όπως οι ίδιοι οι πληροφορητές τα μεταφέρουν. Στοιχεία αντλήθηκαν από τη συμμετοχική παρατήρηση σε πανηγύρια και κοινωνικές εκδηλώσεις, τη χρήση συνέντευξης/συζήτησης, σε συνδυασμό με γραπτές πηγές. Διαπιστώνεται ότι τα τοπικά τραγούδια της Πυλάρου ήταν άρρηκτα δεμένα με την κοινωνική ζωή, ακολούθησαν μια φθίνουσα «τραγουδιστική» πορεία περίπου μέχρι τα μέσα του 20ού αιώνα, οπότε και εξαφανίστηκαν, και επιχειρείται μια πρώτη προσέγγιση των αιτιών της απουσίας των τραγουδιών αυτών από το σημερινό ρεπερτόριο.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
Δημοτικό τραγούδι, ρίμνα, κοινωνία, χωριό, συλλογική ζωή, τόπος, εμείς, οικονομικές/κοινωνικές σχέσεις, γάμος, επικοινωνία, πομπός, δέκτης, χιούμορ, σάτιρα, οικονομικές/κοινωνικές/πολιτικές ανακατατάξεις
Notes:
Το άρθρο αυτό παρουσιάστηκε σε μία πρώτη μορφή στο συνέδριο «Η Πύλαρος στο διάβα του χρόνου» στην Αγία Ευφημία Κεφαλονιάς, 1-4 Σεπτεμβρίου 2005., Περιέχει βιβλιογραφία