[Βιβλιοκριτική] Δαλκαβούκης, Βασίλης Κ., Η πένα και η γκλίτσα. Εθνοτική και εθνοτοπική ταυτότητα στο Ζαγόρι τον 20όν αιώνα

Part of : Εθνολογία : περιοδική έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Εθνολογίας ; Vol.12, No.1, 2006, pages 251-255

Issue:
Pages:
251-255
Section Title:
Βιβλιοκρισίες- Βιβλιοπαρουσιάσεις
Subject:
Subject (LC):
Notes:
ΒΑΣΙΛΗΣ κ. ΔΑΛΚΑΒΟΥΚΗΣ, Η πένα και η γκλίτσα. Εθνοτική και εθνοτοπική ταυτότητα στο Ζαγόρι τον 20όν αιώνα, Οδυσσέας, Αθήνα 2005, αχ. 8ο, σελ. 303, βιβλιογραφία, επίμετρο, χάρτες, ευρετήριο όρων