[Βιβλιοκριτική] Γκιζέλης, Γρηγόρης, Πολιτική και πολιτισμικό σύστημα. Ανθρωπολογική προσέγγιση στην κατανόηση των σύγχρονων πολιτικοκοινωνικών προβλημάτων

Part of : Εθνολογία : περιοδική έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Εθνολογίας ; Vol.12, No.1, 2006, pages 255-258

Issue:
Pages:
255-258
Section Title:
Βιβλιοκρισίες- Βιβλιοπαρουσιάσεις
Subject:
Subject (LC):
Notes:
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΚΙΖΕΛΗΣ, Πολιτική και πολιτισμικό σύστημα. Ανθρωπολογική προσέγγιση στην κατανόηση των σύγχρονων πολιτικοκοινωνικών προβλημάτων, Ελλοπία, Αθήνα 2005, σχ.8ο, σελ.144