[Βιβλιοκριτική] Jamard, Jean-Luc; Montigny, Anie; Picon, Francois-René (επιμ.), Dans le sillage des techniques. Hommages à Robert Cresswell

Part of : Εθνολογία : περιοδική έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Εθνολογίας ; Vol.12, No.1, 2006, pages 263-267

Issue:
Pages:
263-267
Section Title:
Βιβλιοκρισίες- Βιβλιοπαρουσιάσεις
Subject:
Subject (LC):
Notes:
JEAN-LUC JAMARD, ΑΝΙΕ MONTIGNY, FRANÇOIS-RENÉ PICON (επιμ.), Dans le sillage des techniques. Hommages à Robert Cresswell, έκδοση L’Harmattan, Παρίσι 1999, σελ. 572, σχήμα 8o