[Βιβλιοκριτική] Pareyson, L., L'esperienza artistica, Saggi di storia dell'estetica

Part of : Χρονικά αισθητικής : ετήσιον δελτίον της Ελληνικής Εταιρείας Αισθητικής ; Vol.ΙΓ-ΙΔ, No.1, 1974, pages 129-131

Issue:
Pages:
129-131
Section Title:
Βιβλιοκρισίαι
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
L. PAREYSON, L'esperienza artistica, Saggi di storia dell'estetica, Milano, Marzorati, 1974, 8ov, 294 σσ.