[Βιβλιοκριτική] Genzone, E. Pera, II Pensiero Estetico di Augusto Guzzo

Part of : Χρονικά αισθητικής : ετήσιον δελτίον της Ελληνικής Εταιρείας Αισθητικής ; Vol.ΙΓ-ΙΔ, No.1, 1974, pages 131

Issue:
Pages:
131
Section Title:
Βιβλιοκρισίαι
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
E. Pera GENZONE, II Pensiero Estetico di Augusto Guzzo, Napoli, Morano, 1974, 70 σσ.