[Βιβλιοκριτική] Somville, P., Essai sur la poétique d'Aristote

Part of : Χρονικά αισθητικής : ετήσιον δελτίον της Ελληνικής Εταιρείας Αισθητικής ; Vol.ΙΓ-ΙΔ, No.1, 1974, pages 132

Issue:
Pages:
132
Section Title:
Βιβλιοκρισίαι
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Ρ. SOMVILLE, Essai sur la poétique d'Aristote, Paris, Vrin, 1975, 191 σσ.