[Βιβλιοκριτική] Aristotel, «Poetica»

Part of : Χρονικά αισθητικής : ετήσιον δελτίον της Ελληνικής Εταιρείας Αισθητικής ; Vol.Ε, No.1, 1966, pages 185

Issue:
Pages:
185
Section Title:
Βιβλιοκρισίαι
Author:
Subject:
Subject (LC):
Notes:
ARISTOTEL, «Poetica», Studili in- troductiv, traducere §i comenta- rii de D. M. PIPPIDI, Bucaresti, Editura Academiei Republicii Populäre Romàne (Scriitori Greci §i Latini, VI), 1965, 253 σελ.