[Βιβλιοκριτική] Ζήβας, Διονύσης Α., Τα μνημεία και η πόλη

Part of : Χρονικά αισθητικής : ετήσιον δελτίον της Ελληνικής Εταιρείας Αισθητικής ; Vol.29-30, No.1, 1990, pages 141-147

Issue:
Pages:
141-147
Section Title:
Βιβλιοκρισίες
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
πολεοδομία
Notes:
Διονύση A. Ζήβα,Τα Μνημεία και ή Πόλη, ’Αθήνα, 1991, εκδ. Ε. καί Λ. Λυρούδιας Ε.Π.Ε., αχ. 4ον, σελ. 116, είκ. 71.