Η σκοπιμότης εν τη έννοια του "Ωραίου" παρά Κικερώνι : de Oratore III. 46, 180

Part of : Χρονικά αισθητικής : ετήσιον δελτίον της Ελληνικής Εταιρείας Αισθητικής ; Vol.Α, No.1, 1962, pages 54-55

Issue:
Pages:
54-55
Author:
Subject:
Subject (LC):