Περί του καιρικού χαρακτήρος του έργου τέχνης

Part of : Χρονικά αισθητικής : ετήσιον δελτίον της Ελληνικής Εταιρείας Αισθητικής ; Vol.Γ-Δ, 1964, pages 66-69

Issue:
Pages:
66-69
Parallel Title:
Sur le caractère «kairique» de l’oeuvre d’art
Section Title:
Ανακοινώσεις των Ελλήνων συνέδρων κατά το Ε' Διεθνές Συνέδριον Αισθητικής
Author:
Abstract:
La continuité temporelle est sans cesse rompue par la disposition intentionnelle de la conscience qui se manifeste sur un plan de kairicité dans les limites duquel la catégorie d’hétérotemporalité est nécessairement réduite à celle d’homotemporalité. Il s’agit d’une actualisation du passé et de l’avenir, par le truchement des catégories kairiques du «pas- encore» et du «jamais-plus», grâce auxquelles tout instant privilégié est défini à la fois comme un minimum et comme un optimum. L’oeuvre d’art paraît être (aussi bien comme objet d’une création réalisante que comme objet d’une contemplation) la manifestation objective sensible d’une intentionnalité créatrice et d’une intentionnalité rétrospective dont elle est la limite et comme la floraison concrète.
Subject:
Subject (LC):