Form and beauty in Plotinus

Part of : Χρονικά αισθητικής : ετήσιον δελτίον της Ελληνικής Εταιρείας Αισθητικής ; Vol.36, No.1, 1996, pages 207-218

Issue:
Pages:
207-218
Parallel Title:
Μορφή και ωραίο στον Πλωτίνο
Author:
Abstract:
Ο Πλωτινός αναλύει την επίγεια ομορφιά με όρους συμμετοχής στις Μορφές που συνιστούν τη δεύτερη υπόσταση.Η αισθητική που αναπτύχθηκε από αυτή τη βασική παραδοχή έχει δεχθεί κριτική επί τη βάσει του ότι στον κόσμο των αισθήσεων ή τάξη των πραγμάτων πού συμμετέχουν στις Μορφές είναι πολύ πιό εύρεία άπό τήν τάξη των ώραίων άντικειμένων. Τό παρόν άρθρο άποπειράται νά άνατρέ- ψει αύτήν τήν άντίρρηση. Γιά τό σκοπό αύτό ή συγγραφέας πρώτα τοποθετεί τήν αισθητική τού Πλωτίνου μέσα στό συνολικό σύστημα μεταφυσικής του καί ύστερα προσκομίζει στοιχεία γιά νά δείξει ότι, στά πλαίσια ένός τέτοιου συστήματος, τό 'Ωραίο δέν μπορεί νά είναι ή άπλή καί καθορισμένη ιδιότητα πού μερικές φορές πιστεύεται πώς είναι. Στην πορεία αύτής τής άνάλυσης έπισημαίνονται καί έξετάζο- νται ένδιαφέρουσες θεωρητικές διαφορές μεταξύ τής φιλοσοφίας τού Πλωτίνου περί τού Ωραίου καί αύτής τού «δασκάλου» του Πλάτωνα. Τέλος, γίνεται μιά πρώτη, καί οπωσδήποτε όχι τελεσίδικη, προσπάθεια νά δειχθεί ότι ή έννοια τού Ωραίου όπως χρησιμοποιείται άπό τόν Πλωτινο, δέν είναι τόσο άπογοητευτικά πενιχρή όσο μερικές φορές έχει ύποστηριχθει. Ή έρευνητική μέθοδος πού υιοθετήθηκε γιά τούς σκοπούς τού παρόντος άρθρου είναι ή συμβατική έρμηνεία τού κειμένου.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Το παρόν αποτελεί μέρος των πρακτικών του Συμποσίου " Η Αισθητική στην παιδεία, τον πολιτισμό και την παράδοση" Οξφόρδη, 29 Αυγούστου - 1 Σεπτεμβρίου 1996