[Βιβλιοκριτική] Jamati, Georges. La conquête de soi. Méditations sur l’art

Part of : Χρονικά αισθητικής : ετήσιον δελτίον της Ελληνικής Εταιρείας Αισθητικής ; Vol.Α, No.1, 1962, pages 177-178

Issue:
Pages:
177-178
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Georges Jamati, La conquête de soi, Méditations sur l’art, Préface de Fernand Dauphin, Bibliothèque d’Esthétique, Flammarion (Paris), 474 σελ.