Αποφατική γνωσιολογία του έργου τέχνης

Part of : Χρονικά αισθητικής : ετήσιον δελτίον της Ελληνικής Εταιρείας Αισθητικής ; Vol.Η, No.1, 1969, pages 162-166

Issue:
Pages:
162-166
Parallel Title:
Sur la connaissance negative de l’œuvre d’art
Author:
Abstract:
L΄étude successive des cas particuliers de Vœuvre inconnue, de Vœuvre méconnaissable, de l'œuvre mal connue et de Vœuvre méconnue permet d’ entrevoir une solution de l’antinomie qui concerne l’œuvre d’art non connue. Il est certain que celle-ci n’existe pour le contemplateur qu ’après avoir été découverte ou re-découverte, et, en tous cas, reconnue comme telle; mais, en revanche, il serait impossible de lui refuser une existence antérieure,du moins réique, en vertu de laquelle elle est censée se prêter à une telle découverte. Or toute connaissance de l’œuvre d’art, qui n ’est pas esthétique, en demeure plus ou moins une connaissance négative; et c’est la reconnaissance de l’esthéticité de l’œuvre de la part du contemplateur, qui, en réalité, complète, enrichit et confirme son existence. L ’ esthéticité de l’œuvre s’affirme, bien entendu, dès l’origine, mais en puissance; elle devient esthéticité en acte chaque fois que l’œuvre accomplit sa destination qui consiste à ce qu’elle soit connue esthétiquement, c’est-à-dire à ce qu ’elle soit contemplée, en enrichissant, de son côté, la conscience du contemplateur.
Subject:
Subject (LC):