Μετανάστευση και το δίπολο «ανταγωνιστικότητα - κοινωνική συνοχή» στην Αθήνα

Part of : Γεωγραφίες ; No.13, 2007, pages 35-54

Issue:
Pages:
35-54
Parallel Title:
Immigration and the bipole "competitiveness - social cohesion " in Athens
Section Title:
Αφιέρωμα: μετανάστευση και αστικός χώρος: επίπεδα και πρακτικές ένταξης
Author:
Abstract:
Αξιοποιώντας αφενός μια σύντομη επισκόπηση των γενικών δημογραφικών δεδομένων που αφορούν στη μετανάστευση της δεκαετίας του ’90 και αφετέρου μια συστηματικότερη επεξεργασία των δεδομένων της τελευταίας εθνικής απογραφής πληθυσμού για την ένταξη των μεταναστών στην οικονομία της Αττικής, το παρόν άρθρο επιχειρεί να εγγράφει το υπό διαμόρφωση πρότυπο μεταναστευτικής απασχόλησης στο λόγο περί ανταγωνιστικότητας και κοινωνικής συνοχής. Η κατανομή των μεταναστών σε επαγγέλματα και παραγωγικούς κλάδους αλλά και η χωρική τους διασπορά επιτρέπουν τον εντοπισμό αρκετών κατ’ αρχάς αντιφατικών επιπτώσεων της μετανάστευσης στην οικονομική ανταγωνιστικότητα και την κοινωνική συνοχή της. Επισημαίνονται ορισμένα πιθανά σενάρια μελλοντικής εξέλιξης της σχέσης «μετανάστευση και ανταγωνιστικότη- τα/συνοχή», τόσο ως προς τις οικονομικές επιδόσεις όσο και ως προς το μέλλον της κοινωνικής διαστρωμάτωσης της πόλης. Επιπλέον, διατυπώνονται μεθοδολογικές σκέψεις σχετικά με την ερμηνεία των αντιφατικών ενδείξεων, ερμηνεία που επιστρέφει στις θεωρητικές προϋποθέσεις του αναλυτικού ζεύγους ανταγωνιστικότητα/συνοχή και στο ιδιαίτερο περιεχόμενό του στο συγκεκριμένο γεωγραφικό πλαίσιο.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Περιέχει πίνακες, γραφήματα, χάρτες και βιβλιογραφία