Ριζοσπαστικοποίηση της πολιτικής γεωγραφίας του νέου περιαστικού χώρου της Αθήνας μετά την έλευση των Μικρασιατών προσφύγων

Part of : Γεωγραφίες ; No.13, 2007, pages 113-124

Issue:
Pages:
113-124
Parallel Title:
Radicalisation of political geography in the suburban space of Athens after the arrival of the Asia minor refugees
Section Title:
Αφιέρωμα: μετανάστευση και αστικός χώρος: επίπεδα και πρακτικές ένταξης
Author:
Abstract:
Είναι γνωστό ότι η μεταφορά των ελληνορθόδοξων προσφύγων από την Τουρκία στην Ελλάδα μετά το 1922 αποτελεί μοναδικό φαινόμενο παγκοσμίως λόγω του υποχρεωτικού χαρακτήρα της ανταλλαγής. Ωστόσο ελάχιστες μελε'τες εξετάζουν τη χωρική ανάλυση της εγκατάστασης των προσφύγων με την πολιτική τους γεωγραφία στην προαστιακή ζώνη της Αθήνας κατά τη δεκαετία του 1920. Έτσι, αυτή η μελέτη εξετάζει τον αντίκτυπο της χωρικής δομής σε τοπικό επίπεδο, καθώς και της ανεξέλεγκτης αστικοποίησης στο χωρικό απομονωτισμό της προσφυγικής γειτονιάς ή σιη ριζοσπαστικοποίηση της προσφυ- γικής ψήφου σε σχέση με το ευρύτερο πολιτικό σκηνικό, όπου η ανακατανομή πολιτικών ρόλων καθορίστηκε από τα δομικά εμπόδια του ίδιου του συστήματος και την αδυναμία των προσφύγων να αντιμετωπίσουν τα οξύτατα προβλήματα ή ανάγκες που προέκυψαν.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
ελληνορθόδοξοι πρόσφυγες