Η γεωγραφία στάσεων και αντιλήψεων στα νέα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Part of : Γεωγραφίες ; No.13, 2007, pages 125-144

Issue:
Pages:
125-144
Parallel Title:
The Geography of attitudes and perceptions at the external borders of the European Union
Section Title:
Επιστημονικά άρθρα
Author:
Abstract:
Η είσοδος 10 νέων χωρών το 2004 άλλαξε τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ ο πολιτικός και οικονομικός χώρος διευρύνθηκε. Ωστόσο η νέα ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική συνοδεύεται από νέες αντιφάσεις και νέες διαχωριστικές γραμμές, επαναπροσδιορίζοντας τις έννοιες «εμείς» και «οι άλλοι», επιφέροντας στις αντιλήψεις των ανθρώπων συνέπειες όχι μόνο ενσωμάτωσης αλλά και αποκλεισμού. Στο πλαίσιο αυτό, η ρητορική για μια Ευρώπη χωρίς σύνορα είναι σε μεγάλο βαθμό αποπροσανατολιστική. Πολλές μελέτες για τα σύνορα τελευταία φωτίζουν μια διαλεκτική σχέση ανάμεσα στο χώρο και τους ανθρώπους. Μέσα από τη σχέση αυτή προκύπτουν συλλογικές και ατομικές ταυτότητες του «εμείς» και του «οι άλλοι» και ιεραρχούνται πολυδιάστατες εικόνες, αντιλήψεις και πρακτικές που διαφοροποιούνται χωρικά. Το ζήτημα που διαπραγματεύεται το παρόν άρθρο είναι σε ποιο βαθμό τα ιστορικά γεγονότα αλλά και οι πολιτισμικές, θρησκευτικές και γλωσσικές διαφορές ως «αρχικές συνθήκες» αποτελούν πρόβλημα ή πλεονέκτημα στη διασυνοριακή αλληλεπίδραση. Η εμπειρική ανάλυση που ακολουθεί στηρίζεται σε έρευνα που έλαβε χώρα σε εννέα διασυνοριακές ζώνες στα εξωτερικά σύνορα της Ε.Ε., στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος EXLINEA.
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
πολιτισμικές διαφορές, θρησκευτικές διαφορές, κράτη Ευρωπαϊκής Ένωσης
Notes:
Περιέχει πίνακες, χάρτες, γραφήματα και βιβλιογραφία