Η μαζική κουλτούρα και οι σύγχρονες ερμηνείες του δημόσιου χώρου : οι εικονογραφήσεις των κόμικς πρότυπο για την αρχιτεκτονική της πόλης

Part of : Γεωγραφίες ; No.13, 2007, pages 186-189

Issue:
Pages:
186-189
Section Title:
Παρουσιάσεις ερευνητικών εργασιών και διατριβών
Author:
Subject:
Subject (LC):
Keywords:
αστικοποίηση