[Βιβλιοκριτική] Angold, Michael J. The Byzantine empief 1025 - 1204. A Political History

Part of : Παρνασσός ; Vol.ΚΗ, No.3, 1986, pages 432-435

Issue:
Pages:
432-435
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Michael J. Angold. The Byzantine empief 1025 - 1204. A Political History (Λονδίνο - Νέα Υόρκη 1984: Longman), 334 σσ. με 5 χάρτες και βιβλιογραφίες πηγών-βοηθημάτων (θεματικές) και ευρετήριο.