[Βιβλιοκριτική] Bryer, Anthony; Winfield, David. The Byzantine Monuments and Topography of the Pontos

Part of : Παρνασσός ; Vol.ΚΗ, No.3, 1986, pages 436-438

Issue:
Pages:
436-438
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Anthony Bryer και David Winfield, The Byzantine Monuments and Topography of the Pontos, 2 τόμοι, Washington 1985 (= Dumbarton Oaks Studies, 20/1 - 2), με χάρτες - σχεδιαγράμματα των R. Anderson και June Wingfield. Τόμ. A' : σελ. li+ 394 [Κείμενα +122 σχεδιαγράμματα - εικόνες], Τόμ. Β' : σελ. 250 με 200 μαυρόασπρους πίνακες [534 φωτογραφίες και 125 χάρτες - σχεδιαγράμματα +3 ένθετους διπλωτούς χάρτες].